Pla Director de l’Enllumenat Urbà i Ornamental de Segòvia

Any de realització: 2014

Ubicació: Segòvia

Client: Ajuntament de Segòvia

Descripció: És evident que en una ciutat com Segòvia tenir curar del centre històric beneficia el conjunt dels ciutadans. Tanmanteix, els barris més allunyats del centre sovint són oblidats.

Un eix essencial d´aquest projecte és treballar des de la perifèria cap al centre. Començar amb una experiència pilot al barri que presenti els menors índex de cohesió ciutadana i majors cotes de deteriorament social i urbanístic, marcant-nos el repte de proposar solucions que millorin qualitativament l´imatge nocturna, amb l´objetiu de que aquestes siguin acollides favorablement pel veïnat.

El Pla Director de Segòvia és un exercici de conciliació entre les llums i les lluminàncies de les nits amb què ens prodiga la naturalesa i la vida nocturna dels ciutadans a l´espai públic. És la recerca de l´harmonia entre la llum més funcional i aquella altra a la qual se li exigeixen més atributs. És per això que cobren especial rellevància els projectes simbòlics representats per les instal·lacions d´il·luminació creativa que es proposen. Es tracta de d’avançar en la cultura de la llum, proposant als ciutadans una altra manera de veure el món quan el sol s’envà.