Reial Casa de Moneda de Segòvia

Elaboració del projecte, disseny de lluminàries i instal·lació de la il·luminació exterior del Complex

Any realització: 2013

Ubicació: Segòvia

Client: Ajuntament de Segòvia

Descripció: situada al costat del riu Eresma,compta amb un gran valor arquitectònic, històric, paisatgístic i simbòlic. Per això el disseny buscava que la il·luminació potenciés l'arquitectura dels diversos espais del recinte, afegint, a més, un caràcter artístic a la il·luminació d´alguns dels seus indrets. Tot plegat va ser ideat per oferir un passeig suggerent i lúdic al públic, resolent alhora les necessitats llumíniques.

Fotografies: José Luis de la Parra