Cambra de Comerç

Projecte i direcció tècnica de la il•luminació interior i exterior del Palau de Santoña

Any realització: 2014/2015

Ubicació: Madrid

Client: BDU arquitectes i constructora S. José

Descripció: la intervenció arquitectònica sobre l’edifici té dos vessants clarament diferenciades que han exigit a la il•luminació plantejaments diferents. La primera de restauració, principalment a la planta principal de l’edifici així com a l’escala imperial a través de la qual s’hi accedeix; que s’ha centrat en l’actualització de les instal•lacions i en la restauració de les pintures murals i el mobiliari existent de les diferents estances. La il•luminació en aquests casos ha consistit en l’actualització de les làmpades d’estil existents i en la inclusió d’algunes il•luminacions específiques per al realç de determinades obres. A la resta de l’edifici la il•luminació és essencialment funcional. Destaca el desenvolupament de lluminàries específiques per a les caixes d’escala existents.

Fotografies: José Luis de la Parra