Museu Sefardita

Projecte i direcció tècnica de la il•luminació interior de la sala de l’oració de la Sinagoga del Trànsit

Any realització: 2015

Ubicació: Toledo

Client: Museu sefardita

Descripció: l’edifici de la Sinagoga del Trànsit és la mostra més destacable del passat hispà-jueu d’Espanya i un dels exemples més importants de l’arquitectura mudèjar.

L’any 2003 es va restaurar l’artesanat, i pràcticament quan s’anava a procedir al desmuntatge dels andamis, es va caure en el compte de que convindria aprofitar l’oportunitat per a realitzar-ne la il•luminació. A tal efecte, vam ser convocats i en el següent (i vertiginós) cap de setmana es va instal•lar una il•luminació sobre les travesses de l’artesanat consistent en platines mecanitzades amb fluorescència d’alta freqüència, balast electrònic i regulació del flux. El tub escollit va ser el TLD 92 (2700K, IRC>95 i emissió d’UV de l’ordre de 49microvats/lumen) de Philips. El sorprenent del cas és que el sistema ha funcionat correctament durant 30.000 hores.

En aquesta ocasió, dotze anys més tard, ens hem ocupat d’il•luminar les guixeries mantenint la il•luminació de l’artesanat tal i com estava. Òbviament hauria convingut substituir també aquesta il•luminació, però l’operació implicava la col•locació d’andamis d’altura considerable, que quedava lluny de la disponibilitat pressupostària.
Aquesta intervenció de baix cost posa de manifest que és possible, en moltes ocasions, millorar substancialment la il•luminació dels espais històrics sense necessitat de grans intervencions. A la vegada denota que només amb un projecte ben pensat és possible obtenir un bon resultat

Fotografies: José Luis de la Parra