Museu del Carlisme, Estella-Lizarra

Disseny museogràfic, gràfic i d’il·luminació

Any realització: 2018

Ubicació: Museu del Carlisme

Client: Govern de Navarra

Intervento s'ha encarregat del projecte de renovació de la il·luminació i de la museografia de l'exposició permanent del museu, així com de la seva ampliació cap al claustre. Per a la redacció del projecte s'ha tingut molt en compte que la proposta encaixés amb la museografia existent, que fos respectuosa amb l'arquitectura de l'edifici -el Palau del Governador, edifici emblemàtic del segle XVII- i finalment que permetés una òptima conservació dels objectes exposats al claustre, al qual arribava una aportació excessiva d'il·luminació natural.

Fotografies: Jose Luis de la Parra